Search

پیشگیری ازچین وچروک صورت

پیشگیری ازچین وچروک صورت

 

توصيه های علمی برای حفظ شادابی زيبايی پوست

از خستگی زياد ، بی خوابی و استرس بپرهيزيد.

از اخم کردن ، انداختن چين وچروک و کشيدن پوست خودداری کنيد.

از رژيم غذايی سرشار از ويتامين ، کم چربی و تازه استفاده کنيد .فعاليت ورزشی را فراموش نکنيد.

نور خورشيد موثرترين عامل در ايجادپيری زودرس پوست است.در برابر نور خورشيد از کرم ضد آفتاب مناسب نوع پوست (طبق مشاوره با متخصص زيبايی ( استفاده کنيد.نيم ساعت قبل از خروج از خانه ضد آفتاب استفاده شود وهر دو تا سه ساعت تکرار شود.

اگر سن شما به مرز سی سالگی نزديک می شود . برای جلوگيری از تغييرات غير قابل برگشت حتما از کرمهای ضد چروک دور چشم و صورت استفاده کنيد.

هر شب پوست خود را با استفاده از شوينده مناسب و لوسيون پاکسازی کنيد و کرم شب مناسب پوست را بکار ببريد.

از مواد آرايشی شناخته شده و معتبر استفاده کنيد و آن را باتوجه به نوع پوست ( خشک ، چرب ، نرمال ) انتخاب کنيد. حتما مواد آرايشی خود را پس از مشاوره با متخصص زيبايی انتخاب کنيد .از خريد لوازم آرايش بر اساس تبليغات جدا پرهيز نماييد، چرا که هر پوست نياز به يک نوع ماده آرايش دارد.

اگرپوست خشکی داريد :يعنی احساس کشيدگی در پوست می کنيد وظاهر پوست شکننده وپوسته پوسته بوده و چروکهای ريز دارد، ازشستشوی مداوم پوست پرهيزکنيد و ازشيرپاک کن ولوسيون مناسب پوست خشک استفاده کنيد .صابونها ، شوينده های مناسبی بخصوص برای اين نوع پوست نمی باشند.

استفاده مداوم از مرطوب کننده ها را فراموش نکنيد.

اگرپوست چربی داريد، برای شستشوی آن از ژلهای شوينده و پن ها استفاده کنيد.

شيرپاک کن ها شوينده های مناسبی برای پوست چرب نمی باشند مگر اينکه بطوراختصاصی برای پوست چرب فرموله شده باشند .لوازم آرايش و ضد آفتاب از نوع بدون چربی و غير جوش زا انتخاب شود.

اگر پوست نرمالی داريد: پوست طبيعی نيازی به تغيير واصلاح ندارد.چون از نظر مکانيکی وفيزيولوژی متعادل است ولی اين تعادل پايدار نيست ولازم است جهت جلوگيری از آسيب های خارجی از ترکيبات ضد آفتاب و مرطوب کننده ها استفاده کنيد.

پاکسازی پوست
پوست يکی از وسيعترين اعضايی که با محيط خارج در تماس بوده و در معرض انواع آلودگيهای محيطی شامل گردوغبارو دوده موجود در هوا می باشد. از طرف ديگر ترشحات خودپوست (عرق)وباقيمانده موادآرايشی نيز به اين آلودگيها اضافه شده و همگی به لايه چربی نازک پوست می چسبند وبراحتی با شستشوی معمولی پاک نمی شوند ودر اينجا متخصص زيبايی با انجام روشهای پاکسازی همراه با تجويز شوينده های مناسب درمنزل کمک می کند تا آلودگيهای سطحی و عمقی همراه با دانه های سرسياه پوست پاک شده وپوست ظاهری سالمتر، شادابتر وزيباتر پيدا کند. در ضمن با پاکسازی منافذ از آلودگيها، پوست آمادگی جذب مواد لازم را داشته باشد .عمل پاکسازی پوست در شهرهای آلوده هر يک ماه تا چهل وپنج روز يکبار توصيه می شود.