Search

هيدرادرمی

رطوبت رسانی به پوست صورت یا هيدرادرمی

پوست سالم، رطوبت ونرمی خود را مديون سلامت غدد چربی وآبدار بودن سلولهای آن است. در صورتيکه هرکدام از اين عوامل مختل شوند پوست، ظاهری خشک و چروکيده و کم آب پيدا می کند وشخص احساس کشيدگی در پوست دارد. ظاهر پوست خشن، پوسته پوسته همراه با خطوط وچروکهای ريز بنظر می رسد. خشکی پوست بخصوص در افراد مسن مشکل شايعی است. علاوه بر تغييرات داخلی بدن و عوامل ارثی، عوامل خارجی مثل آب وهوای خشک و سرد ،شستشوهای مکرر با صابونهای قوی، نور آفتاب و دستگاههای حرارتی منزل در شدت خشکی پوست دخالت دارند.

متخصص زيبايی با استفاده از روش هيدرادرمی رطوبت لازم را برای پوست تامين می کند و چين وچروکهای حاصل از خشکی پوست را بر طرف می کند. انجام هيدرادرمی برای انواع پوستها امکان پذير است در روشهای تخصصی تر هيدرادرمی، می توان همزمان درمان مناسب برای پوست حساس و آلرژيک، پوست لک داروپوست افتاده وچروکدار را نيز انجام داد.
برای گرفتن نتيجه مناسب ،هيدرادرمی با فواصل معينی تکرار می شود. لازم است اين درمان همراه با کرمهای آبرسان ومرطوب کننده های مناسب در منزل ادامه يابد.