Search

آکنه

آکنه يا جوش

آکنه بيماری التهابی مزمن است که در اثر التهاب فوليکولهای مو و غدد چربی پوست رخ می دهد . بيماری بطور شايع در حوالی سن بلوغ بدنبال تغييرات هورمونی آغاز شده و درسنين بالاتر بتدريج بهبود می يابد ولی در تعداد کمی از بيماران حتی تا چهل سالگی نيز ادامه دارد.

علت ايجاد آکنه چيست؟

افزايش ترشح چربی از غدد چربی بدنبال تغيرات هورمونی در سن بلوغ

بسته شدن منافذ پوست بعلت افزايش لايه شاخی پوست و رشد ميکروبها در داخل اين منافذ بسته

آيا نوع غذا تاثيری بر ايجاد ويا شدت آکنه دارد؟

خير، عمدتا رژيم غذايی هيچ تاثيری بر روی آکنه نداردولی در موارد استثنايی اگرارتباط مشخصی بين مصرف غذاي خاص و بروز آکنه وجود داشت بيمار بايد از مصرف آن غذا پرهيز کند.

درمان

درمان آکنه توسط پزشک ، با تجويز آنتی بيوتيکهای موضعی و خوراکی ، فرآورده های لايه بردار و تنظيم کننده ترشح چربی و ترکيبات و صابونهای ضد باکتری انجام می شود.

در بهبود آکنه چه عواملی موثر است؟

پاکسازی پوست صورت اولين رکن در درمان آکنه است .برداشتن لايه چربی و آلودگيها تا حدود زياد از بسته شدن منافذ و رشد باکتريها جلوگيری می کند .همچنين با پاک کردن سطح پوست تعداد باکتريها کاهش و شانس التهاب کم می شود.
به همين دليل به فرد مبتلا به آکنه توصيه می شود روزی دو تا سه بار با شوينده های مناسب پوست چرب صورت خود را بشويند. ساييدن وماليدن شديد پوست فايده ای ندارد بلکه باعث گسترش التهاب به مناطق ديگر می شود.
فرآورده های آرايشی و ضد آفتابهای خيلی چرب منافذ پوست را مسدود می کند و در تخليه طبيعی چربی اختلال ايجاد می کند. بنابراين فرآورده های آرايشی بايد آب بيشتر و روغن کمتر داشته باشد و يا عاری از روغن باشد. بهتر است لوازم آرايش از نوع غير جوش زا انتخاب شود.

شايعترين اشتباه در درمان آکنه چيست؟

شايعترين اشتباه قطع درمان می باشد. بعبارت ديگر اکثرا بيماران در صورت نگرفتن نتيجه درمانی درمدت کوتاه و يا بالعکس با اولين نشانه های بهبودی در جوشها از مصرف داروها خودداری می کنند.

بخاطر داشته باشيم درمان آکنه طولانی مدت است و نتايج اوليه پس از حداقل سه ماه درمان آغاز می شود.