Search

شرایط و ضوابط

شرایط و ضوابط دوره فلوشیپی

الف: پذیرش دوره فلوشیپی پلاستیک چشم
 1. تسلط به زبان انگلیسی از نظر (Speaking - Listening – Writing – Reading) ترجیحاً داوطلب، یکی از امتحانات IELTS و یا TOEFL را پشت سر گذاشته باشد. لازم به توجه است که زبان محاوره در سرویس اعم از کلینیک، اتاق عمل و مشاوره ها انگلیسی می باشد.
 2. ارائه مدرک معتبر شرکت در یکی از کارگاههای روش تحقیق در مراکز آموزشی معتبر داخل یا خارج کشور.
 3. شرکت در امتحانات کتبی و شفاهی پذیرش دوره فلوشیپی (بر اساس مصوبه وزارت متبوع و کسب نمرات قابل قبول ) 
 4. ارائه CV کامل در هنگام مصاحبه و به روز کردن آن در طی دوره فلوشیپی (نمونه یک CV)

   

ب: طول دوره فلوشیپی پلاستیک چشم:
 1. عدم اشتغال به کار در مراکز درمانی خصوصی در طول دوره فلوشیپی.
 2. فلو موظف است تمام وقت در بیمارستان بوده و پاسخگوی مشاوره های رزیدنت ها و گروههای دیگر بیمارستانی باشد.
 3. رعایت اخلاق پزشکی درمحیط کار با همکاران، پرسنل و آموزش گیرندگان.
 4. در طول دوره آموزشی، فلوها از طرف رزیدنت های تحت آموزش ارزشیابی می شوند، تا حضور فلو آسیبی به سیستم آموزشی رزیدنتی وارد نکند. بنابراین توصیه میشود که فلوها در امر آموزش رزیدنت ها شرکت فعال داشته باشند.
 5. مشارکت فعال در پروژه های تحقیقاتی، ارائه پروپوزالها و نوشتن مقالات.
 6. مشارکت فعال در کنفرانس های صبحگاهی بخش چشم و برنامه های صبح های روز پنجشنبه در بخش چشم.
 7. مشارکت فعال در سمینارهای داخلی و یا خارج از کشور به شکل ارائه سخنرانی یا پوستر.
 8. ویزیت تمامی بیماران و تعیین Plan درمانی مناسب در درمانگاه.
 9. ویزیت بیماران شب قبل از عمل و چک نمودن امکانات و وسایل مورد نیاز برای جراحی هر بیمار.
 10. دادن گزارش فعالیت و مشارکت در فعالیت های علمی و پژوهشی در پایان 3 ماه اول، بعد از 12ماه و در پایان دوره.
 11. ارائه Log book کامپیوتری هر 3 ماه جهت تأیید (فایل مربوطه در شروع دوره تحویل داده خواهد شد)
 12. طول دوره فلوشیپی 24 – 18 ماه است. در انتهای ماه 18 دوره فلوشیپی ارزشیابی فلو توسط مسئول سرویس از نقطه نظرات ذیل انجام می گیرد:
فعالیت آموزشی، پژوهشی، بررسی Log book از نظر تعداد اعمال جراحی انجام شده در زیرگروههای چهارگانه سرویس پلاستیک چشم، وضعیت پروژه های تحقیقاتی در حال انجام توسط فلو، بررسی ارزشیابی کلیه اعضای بخش چشم اعم از اساتید و رزیدنتهادر مورد فلو.
بر اساس نتیجه ارزشیابی، طول دوره بین 24 – 18 ماه خواهد بود.
بدیهی است گواهی پایان دوره منوط به نتیجه ارزشیابی نهایی خواهد بود.

 

بلفاروپلاستی بروش پلاسما جت یا پلکسر


روش و مکانیزم اثر

 روشی مثل لیزر سطحی پوست است که با تصعید سلولهای سطحی پوست باعث سوختگی در پلک میشود. پس از التیام زخم معمولا  ظرف یک هفته ( مانند هر سوختگی پوستی در بدن) پوست آن ناحیه براق و سفتتر میشود. بدلیل سوختگی ایجاد شده , ممکن است (هنوز مطالعه ای روی این تکنیک انجام نشده است) تغییرات پیگمان (رنگ) و یا واکنش غیر قابل کنترل به سوختگی بوجد بیاید. پس در پوستهای با ریسک بالا (تیره) باید احتیاط کرد. معمولا بین ۳-۱ جلسه درمانی لازم است که معمولا بفواصل 1-2 ماه انجام میشود.

مواردی که روش پلاسما قابل استفاده است

این روش برای مواردی که کمی پوست اضافه پلک مختصر روی پلک فوقانی استفاده میشود. گاهی برای پوست کمی که پس از جراحی بلفاروپلاستی (پف پلک بالا) باقی مانده است نیز استفاده میشود.

در موارد زیر این روش نباید استفاده شود

هنوز مطالعه علمی در مورد این نوع دستگاه و جراحی وجود ندارد. بنابراین هیچ شواهدی دال بر عوارض , میزان اثر , طول ماندگاری, میزان صدمه به چشم (زیر ناحیه سوختگی پلک) , غده اشکی (در محل سوختگی) و دیگر ساختمانها وجود ندارد.  بنابراین در موارد یا کاربرد ندارد (بر اساس مکانیزم اثر) و یا ریسک بالا دارد:

 -1            میزان زیاد پوست اضافی روی پلک بالا

 -2            بیرون زدگی چربی پلک (پف پلک بالا) چه در بخش داخلی پلک و چه در بخش وسط پلک بالا

 -3            پرولاپس غده اشکی در بخش خارجی پلک بالا

 -4            افتادگی همزمان پلک بالا (کوچکتر بودن شکاف پلکی)

 -5            افتادگی همزمان ابروها

 -6            افراد با پوست تیره رنگ

- 7           رتراکشن همزمان پلک بالا (زل زدگی و باز بودن پلک بالا)