Search

بخش چشم

 بزرگترین بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) می باشد که یک بیمارستان عمومی است که دربرگیرنده تمامی رشته های تخصصی و فوق تخصصی پزشکی می باشد. بیمارستان دارای مرکز مجهز تصویربرداری MRI و CT و بخش فعال پاتولوژی و ایمونولوژی می باشد که شناخت سرویس های فوق دردوره فلوشیپی پلاستیک چشم ضروری است. بخش چشم یکی از فعالترین و بارزترین گروههای پزشکی میباشد که بالاترین تعداد بیمار از نظر درمانگاه و اتاق عمل مربوط به این گروه آموزشی است.

1-     سرویس های فوق تخصصی بخش چشم پزشکی
سرویس ویتره و رتین: دکتر مدرس زاده – دکتر پرورش – دکتر هاشمی – دکتر نیک اقبال – دکتر ناصری پور _ دکتر قاسمی
سرویس قرنیه و رفراکتیو: دکتر فروتن – دکتر جوشقانی – دکتر قائم پناه – دکتر میرصمدی – دکتر فرتوک زاده.
استرابیسم و کودکان: دکتر اسدی – دکتر سنجری.
نوروافتالمولوژی: دکتر سنجری.
سرویس گلوکوم: دکتر نیلفروشان.
انکولوژی چشم: دکتر ناصری پور.
سرویس پاراکلینیک: دکتر قاسمی.
سرویس پلاستیک چشم: دکتر بهمنی کشکولی – دکتر آقایی- دکتر پاکدل
2-    سرویس های دارای دوره فلوشیپ
سرویس قرنیه و رفرکتیو
سرویس ویتره و رتین
سرویس پلاستیک چشم
3-     رزیدنت ها
در هر سال 5 – 4 رزیدنت.
4-     بخش
37 تخت جهت بستری بیماران.
5-     اتاق عمل
7 – 6  اتاق عمل فعال در هرروز، 5 روز در هفته.
6-     کلینک ها
8 کلینیک در هر روز فعال می باشند.
7-    مرکز تحقیقات چشم پزشکی
جهت انجام امورتحقیقاتی 6 روز هفته فعال می باشد.
8-     پاراکلینیک
دارای دستگاههای تشخیصی و درمانی: A,B Echogrophy - UBM – ICG and Fluoresceine angiography – Slit photography - Image net – OCT – SLO – Excimer Laser – YAG Laser – Argon Laser
9-     کتابخانه های دردسترس
بخش چشم – مرکز تحقیقات – بیمارستان و ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران با دسترسی به اینترنت